20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / Γνωρίστε… το Περιοδικό Δρόμου «Σχεδία»