01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / Countdown για το Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ