08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / Γνωρίστε κάποιους από τους Νέους Δωρεοδόχους μας