14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / Γνωρίστε…το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών