14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / Γνωρίστε…την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής