14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / Γνωρίστε…Ασκούμενους & Υποτρόφους του ΙΣΝ