14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / Γνωρίστε...Συμμετέχοντες σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα