14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / Γνωρίστε… την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών