23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 / Συνεργασία του ΙΣΝ και του Ιδρύματος FC Barcelona για Εκπαιδευτικά Αθλητικά Προγράμματά που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν Παιδιά Πρόσφυγες