Συνεργασία του ΙΣΝ και του Ιδρύματος FC Barcelona για Εκπαιδευτικά Αθλητικά Προγράμματά που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν Παιδιά Πρόσφυγες
23 Ιουνίου 2017