25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 / Στιγμιότυπα της 8ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 25 Iουνίου 2017