Στιγμιότυπα της 8ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 25 Iουνίου 2017
25 Ιουνίου 2017