Στιγμιότυπα της 6ης Μέρας του Summer Nostos Festival – 23 Ιουνίου 2017
23 Ιουνίου 2017