23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 / Στιγμιότυπα της 6ης Μέρας του Summer Nostos Festival – 23 Ιουνίου 2017