22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 / Στιγμιότυπα της 5ης Μέρας του Summer Nostos Festival – 22 Ιουνίου 2017