Στιγμιότυπα της 5ης Μέρας του Summer Nostos Festival – 22 Ιουνίου 2017
22 Ιουνίου 2017