21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 / Στιγμιότυπα της 4ης Ημέρας του Summer Nostos Festival