Στιγμιότυπα της 4ης Ημέρας του Summer Nostos Festival
21 Ιουνίου 2017