20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 / Στιγμιότυπα της 2ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 19 Ιουνίου 2017