Στιγμιότυπα της 2ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 19 Ιουνίου 2017
20 Ιουνίου 2017