Στιγμιότυπα της 1ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 18 Ιουνίου 2017
19 Ιουνίου 2017