19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 / Στιγμιότυπα της 1ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 18 Ιουνίου 2017