Στιγμιότυπα από την 7η Μέρα του Summer Nostos Festvival - 24 Ιουνίου 2017
24 Ιουνίου 2017