Στιγμιότυπα από την 3η Μέρα του Summer Nostos Festival - June 20, 2017
20 Ιουνίου 2017