20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 / Στιγμιότυπα από την 3η Μέρα του Summer Nostos Festival - June 20, 2017