16 ΜΑΙΟΥ 2017 / Σύντομο Βίντεο από την Βράβευση του κ. Ανδρέα Δρακόπουλου από το Ίδρυμα του Πυροσβεστικού Σώματος