24 ΜΑΙΟΥ 2017 / Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ευχαριστεί το ΙΣΝ για την υποστήριξή του, με ένα υπέροχο, συγκινητικό βίντεο!