12 ΜΑΙΟΥ 2017 / Το Ίδρυμα FDNY Τιμά τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο