17η Ετήσια Διάλεξη «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» του Ινστιτούτου Peterson
17 Μαΐου 2017Την Τρίτη 16 Μαΐου, το Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία διοργάνωσε την 17η Ετήσια Διάλεξη «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στα κεντρικά γραφεία του στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ.

Η Διάλεξη πραγματοποιήθηκε από τον πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Lord Mervyn King, με θέμα «Παγκόσμιο Εμπόριο και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες: Από την Pax Americana σε μια Πολυμερή Νέα Τάξη Πραγμάτων».