Στιγμιότυπα από την Ανοιχτή Γιορτή Παράδοσης του ΚΠΙΣΝ στην Ελληνική Κοινωνία
06 Μαρτίου 2017