06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 / Στιγμιότυπα από την Ανοιχτή Γιορτή Παράδοσης του ΚΠΙΣΝ στην Ελληνική Κοινωνία