03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 / Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, επισκέπτεται το Ελληνοαμερικανικό Σχολείο Αγ. Δημήτριος, στην Αστόρια της Νέας Υόρκης