23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 / Εκδήλωση Παράδοσης του ΚΠΙΣΝ στην Ελληνική Κοινωνία