Εκδήλωση Παράδοσης του ΚΠΙΣΝ στην Ελληνική Κοινωνία
23 Φεβρουαρίου 2017