14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / Επιστημονική Αποστολή «Κωνσταντίνος Σ. Νιάρχος» 2015 στην Καμπότζη



Ο οργανισμός χρηματοδότησης επιστημονικών αποστολών «Κωνσταντίνος Σ. Νιάρχος» υποστηρίζει ερευνητικές αποστολές που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των επιστημονικών ειδικοτήτων του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Οι αποστολές προσθέτουν στην έρευνα του Μουσείου και βοηθούν στη διεύρυνση των συλλογών του. Η πιο πρόσφατη αποστολή πραγματοποιήθηκε το 2015 στα δάση της Καμπότζης, όπου μία ομάδα ερευνητών διερεύνησε μία νέα μέθοδο εντοπισμού των ζώων υπό εξαφάνιση, χρησιμοποιώντας βδέλλες. Συγκεκριμένα, αντλώντας δείγματα από βδέλλες τις οποίες έχουν συλλέξει από διάφορες περιοχές, οι επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του DNA από το περιεχόμενο του εντέρου της βδέλλας, το οποίο υποδεικνύει τα τοπικά είδη ζώων. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθάει τους επιστήμονες να παρακολουθούν την ποικιλομορφία και τις κινήσεις των ειδών σε μία συγκεκριμένη περιοχή.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι υπερήφανος υποστηρικτής της Επιστημονικής Αποστολής «Κωνσταντίνος Σ. Νιάρχος» και του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.