24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 / Royal Opera House: Πρόγραμμα Create and Sing Carmen



Το Royal Opera House (ROH), με έδρα το Λονδίνο, δημιούργησε ένα εθνικό πρόγραμμα δραματικού τραγουδιού για δημοτικά σχολεία, με την υποστήριξη του ΙΣΝ. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να αλλάξει την κουλτούρα και τη νοοτροπία των σχολείων, μετατρέποντας το τραγούδι σε μία προσιτή, τακτική δραστηριότητα. Επί του παρόντος, συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκατοντάδες παιδιά, ηλικίας 8-11 ετών. Οι μαθητές ασχολούνται με το δραματικό τραγούδι και μαθαίνουν για την όπερα, εμβαθύνοντας άμεσα στη δημιουργική διαδικασία της όπερας.