Στιγμιότυπα από το 5ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση – 21 και 22 Ιουνίου, 2016
30 Αυγούστου 2016Το 5ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση του ΙΣΝ πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου 2016 και, για πρώτη φορά, έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη. Η θεματική του συνεδρίου αναπτύχθηκε γύρω από την Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ως μια ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και αντιμετωπίζει διαχρονικές και σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις. Ειδικότερα θέματα παρουσιάστηκαν πάνω στους τομείς δράσεις του Ιδρύματος.

Για το πλήρες υλικό από το 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση πατήστε εδώ.