64η τακτική συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου με το ΙΣΝ για το ΚΠΙΣΝ
04 Ιουλίου 2016

Την Δευτέρα 4 Ιουλίου, στις 16.00, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μετέδωσε ζωντανά την 64η συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Σ.Ε.Ε.Δ.) με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Η Ε.Σ.Ε.Ε.Δ., η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση, έχει συσταθεί για τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του μεγάλου αυτού έργου και την επιτυχή παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ), καθώς και για την κατά το δυνατό βέλτιστη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ στο μέλλον. 

ο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να μεταδίδει ζωντανά τις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Ε.Ε.Δ, με στόχο την άμεση ενημέρωση όλων ανεξαιρέτως για το έργο, την έως τώρα εξέλιξή του και την πορεία του έως και την τελική παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο και τη λειτουργία του. Στόχος της μετάδοσης των συνεδριάσεων της ειδικής επιτροπής στο ευρύ κοινό, είναι να αποκτήσουν οι μελλοντικοί επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το έργο καθώς και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την προετοιμασία της έναρξης λειτουργίας του.

Σημειώσεις για τους συντάκτες:

Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ, ύψους €596 εκατομμυρίων. Για την ομαλή υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου και την επιτυχή παράδοσή του στο ΕΔ, καθώς και για την κατά το δυνατό βέλτιστη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ στο μέλλον, έχει συσταθεί μια Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει σε μηνιαία βάση.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής προωθούν την αποτελεσματική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων μερών και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελλοντική λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, καθώς δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερώνονται συνολικά για την ανάπτυξη του έργου, να ανταλλάσσουν απόψεις, να διαχειρίζονται εγκαίρως θέματα που μπορεί να προκύπτουν σχετικά με τη λειτουργία του έργου, κ.ά.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εκτός από εκπροσώπους του ΙΣΝ και του ΚΠΙΣΝ, συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμβάλλουν στην υλοποίηση του ΚΠΙΣΝ και θα έχουν καίριο ρόλο στη μελλοντική λειτουργία του. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής:

-Γραφείο Πρωθυπουργού

-Υπουργείο Οικονομικών

-Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

-Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

-Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

-Δήμος Καλλιθέας

-Εθνική Λυρική Σκηνή

-Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Επιπλέον, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχουν εκπρόσωποι του Οργανισμού «Φίλοι και Υποστηρικτές του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», της ομάδας διαχείρισης έργου, καθώς και του αναδόχου του έργου.

Η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 29 Ιουνίου 2007 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 63 συνεδριάσεις.