26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / Αποστπάσματα από δραστηριότητες του προγράμματος Metamorphosis : Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο