25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / Στιγμιότυπα της 3ης ημέρας των Εκδηλώσεων Metamorphosis: Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο