08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / Ο Γιώργης Γερόλυμπος μιλάει για το ΚΠΙΣΝΠορτραίτο του Γιώργη Γερόλυμπουεπίσημου φωτογράφου του ΚΠΙΣΝ,  ο οποίος έχει αναλάβει την φωτογραφική καταγραφή και τεκμηρίωση του έργου στο lovegreece.com.