23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / ΚΠΙΣΝ: Τα Παρασκήνια: Ένα αφιέρωμα στους ανθρώπους του ΚΠΙΣΝ