26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / Χαιρετισμός στη Λήξη Προγράμματος Metamorphosis από τον Α. Δρακόπουλο, πρόεδρου του ΙΣΝ