03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 / Διάλεξη SNF Brain Insight του Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute του Πανεπιστημίου Columbia με ομιλήτρια την Δρ. Kimberly Noble

Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, το Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute του Πανεπιστημίου Columbia πραγματοποίησε διάλεξη της σειράς SNF Brain Insight Lecture με θέμα Κοινωνικοοικονομική Ανισότητα, Παιδιά και Ανάπτυξη του Εγκέφαλου με ομιλήτρια την Δρ. Kimberly Noble.

H Kimbrly Noble, νευροεπιστήμονας και παιδίατρος στο Teachers College, Columbia University, συζήτησε την έρευνά της σχετικά με το πώς το οικογενειακό εισόδημα επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Παρουσίασε, επίσης, τα τελευταία αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης που σχεδιάστηκε για να διερευνήσει κατά πόσο μια ώθηση στο μηνιαίο εισόδημα οδηγεί επίσης σε αύξηση της ανάπτυξη του εγκεφάλου.