61η τακτική συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου με το ΙΣΝ για το ΚΠΙΣΝ - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

61η τακτική συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου με το ΙΣΝ για το ΚΠΙΣΝ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, στις 16.00, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μετέδωσε ζωντανά την 61η συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Σ.Ε.Ε.Δ.) με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Η Ε.Σ.Ε.Ε.Δ., η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση, έχει συσταθεί για τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του μεγάλου αυτού έργου και την επιτυχή παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και για την κατά το δυνατό βέλτιστη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ στο μέλλον.

Η απόφαση του Ιδρύματος να καταστήσει τις συναντήσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου με το ΙΣΝ για το ΚΠΙΣΝ ανοιχτές στο ευρύ κοινό, μέσω ζωντανής μετάδοσης, πηγάζει από τη δέσμευσή του να δημιουργηθεί ένα έργο που θα ανήκει στην ελληνική κοινωνία και θα προάγει, στο σύνολό του, την αξία της διαφάνειας και την ιδέα της προσβασιμότητας. Η πρώτη συνάντηση της Ε.Σ.Ε.Ε.Δ. που μεταδόθηκε ζωντανά πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016.

 

Λίγα λόγια για την Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ύψους €596 εκατομμυρίων. Για την ομαλή υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου και την επιτυχή παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και για την κατά το δυνατό βέλτιστη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ στο μέλλον, έχει συσταθεί μια Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Σ.Ε.Ε.Δ.), η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση.

Οι συνεδριάσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου για το ΚΠΙΣΝ προωθούν την αποτελεσματική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων μερών και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελλοντική λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, καθώς δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερώνονται συνολικά για την ανάπτυξη του έργου, να ανταλλάσσουν απόψεις, να διαχειρίζονται εγκαίρως θέματα που μπορεί να προκύπτουν σχετικά με τη λειτουργία του έργου, κ.ά.

Στις συναντήσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκπροσώπους του ΙΣΝ και του ΚΠΙΣΝ, συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμβάλλουν στην υλοποίηση του ΚΠΙΣΝ και θα έχουν καίριο ρόλο στη μελλοντική λειτουργία του. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής:

- Γραφείο Πρωθυπουργού

- Υπουργείο Οικονομικών

- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

- Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

- Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

- Δήμος Καλλιθέας

- Εθνική Λυρική Σκηνή

- Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Επιπλέον, στις συνεδριάσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι του Οργανισμού «Φίλοι και Υποστηρικτές του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», της ομάδας διαχείρισης έργου, καθώς και του αναδόχου του έργου. 

Η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 29 Ιουνίου 2007 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 60 συνεδριάσεις. Η πρώτη ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου για το ΚΠΙΣΝ πραγματοποιήθηκε κατά την 60η συνάντηση, τον Ιανουάριο του 2016. 

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης