23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / Ομιλία του Προέδρου του ΙΣΝ, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου στο Ετήσιο Child Advocacy Award Dinner

Ομιλία του Προέδρου του ΙΣΝ, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου στο ετήσιο Child Advocacy Award Dinner, όπου τιμήθηκε από το Child Mind Institute.