Ομιλία του Προέδρου του ΙΣΝ, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου στο Ετήσιο Child Advocacy Award Dinner
23 Δεκεμβρίου 2015

Ομιλία του Προέδρου του ΙΣΝ, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου στο ετήσιο Child Advocacy Award Dinner, όπου τιμήθηκε από το Child Mind Institute.