02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ): 1996 – 2015

Μια ανανεωμένη, συνοπτική εισαγωγή στο έργο και την ιστορία του ΙΣΝ.