20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 / Συνέντευξη της διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας, αναφορικά με την Καλοκαιρινή Εκστρατεία

Η διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας μίλησε στο Popaganda αναφορικά με την Καλοκαιρινή Εκστρατεία που διοργανώνουν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Future Library, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος.

Στο κείμενο περιγράφονται ο αρχικός δισταγμός των βιβλιοθηκών να μετάσχουν στο εγχείρημα, η έκπληξη μετά τις πρώτες επιτυχίες και το άγχος για τον πήχυ που, κάθε χρόνο, ανεβαίνει.

Διαβάστε την συνέντευξη, εδώ.