Άποψη στον Εθνικό Κήρυκα, αντλώντας από πρόσφατες συνεντεύξεις του Προέδρου του Ιδρύματος, Ανδρέα Δρακόπουλου σε διεθνή MME
24 Ιουλίου 2015

Άποψη στον Εθνικό Κήρυκα αναφέρεται σε δηλώσεις του Προέδρου του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλου σε πρόσφατα άρθρα σε διεθνή MME, σχετικά με την ανάγκη για τους οικονομικά εύρωστους να συνεισφέρουν περισσότερο, προκειμένου να συμβάλουν στην καταπολέμηση της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα , τις απόψεις του σχετικά με την ευθύνη της Γερμανίας που ως «ισχυρό μέλος πρέπει να επιδεικνύει γενναιοδωρία» και την εκτεταμένη του προσφορά στην Ελλάδα και την ομογένεια.

Για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο, πατήστε εδώ.