24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 / Συνέντευξη Τύπου με τον με τον αρχιτέκτονα του ΚΠΙΣΝ, Renzo Piano

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 στις 11:00 π.μ. ο αρχιτέκτονας του ΚΠΙΣΝ, Renzo Piano, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει την εξέλιξη του ΚΠΙΣΝ, εστιάζοντας στα στοιχεία περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που αυτό διαθέτει.