24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 / Όταν ο τόπος αλλάζει

H σύντομη ταινία «Όταν ο τόπος αλλάζει» παρουσιάζει τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο ΚΠΙΣΝ.