21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 / Δέκατη Πέμπτη Ετήσια Διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Peterson Institute

Στις 20 Απριλίου, ο Agustín Carstens, διοικητής της Τράπεζας του Μεξικού, έδωσε την Δέκατη Πέμπτη Διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Peterson Institute.