Ετήσια Διάλεξη ΙΣΝ για το 2014 στο Πανεπιστήμιο Yale: «Ο Patrick Leigh Fermor στην Ελλάδα»
03 Νοεμβρίου 2014

H συγγραφέας της βιογραφίας «Patrick Leigh Fermor: Μια Περιπέτεια», Artemis Cooper, έδωσε την ετήσια διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Yale, μιλώντας για τη ζωή και το έργο του Patrick Leigh Fermor και τη σχέση του με την Ελλάδα. Η διάλεξη διοργανώθηκε από το Hellenic Studies Program του Πανεπιστημίου Yale, το οποίο υποστηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος