14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 / To Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης της Υγιεινής Διατροφής στον ΣΚΑΙ

Ο ΣΚΑΙ παρουσιάζει το Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης της Υγιεινής Διατροφής, το οποίο υλοποιείται από Ινστιτούτο Prolepsis με πρωτοβουλία και δωρεά του ΙΣΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.