Συνέδριο για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Συνέδριο για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων
03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014Στις 3 και 4 Απριλίου 2014, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία (Peterson Institute for International Economics) διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη Διεθνές Συνέδριο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων, το οποίο εστίασε στο παγκόσμιο πρόβλημα της ανεργίας των νέων και την επιτακτική ανάγκη για συλλογική δράση.