Συνέντευξη Τύπου για Νέες Δωρεές και Σημαντικές Πρωτοβουλίες του ΙΣΝ - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Συνέντευξη Τύπου για Νέες Δωρεές και Σημαντικές Πρωτοβουλίες του ΙΣΝ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Στις 29 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιαστούν οι νέες δωρεές οι οποίες εγκρίθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Επιπλέον παρουσιάστηκε απολογισμός των σημαντικών πρωτοβουλιών του Ιδρύματος τους τελευταίους έξι μήνες.