29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 / Συνέντευξη Τύπου για Νέες Δωρεές και Σημαντικές Πρωτοβουλίες του ΙΣΝ

Στις 29 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιαστούν οι νέες δωρεές οι οποίες εγκρίθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Επιπλέον παρουσιάστηκε απολογισμός των σημαντικών πρωτοβουλιών του Ιδρύματος τους τελευταίους έξι μήνες.