13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 / Ομιλία στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών: Η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ: Μία Ευκαιρία για τη Διεύρυνση του Διαντλαντικού Διαλόγου»

Την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), οργάνωσε στην Washington, DC ανοικτή συζήτηση με θέμα «2014- Η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ: Μία Ευκαιρία για τη Διεύρυνση του Διαντλαντικού Διαλόγου».

Ο κύριος ομιλητής της συζήτησης ήταν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότης Μηταράκης. Η συζήτηση είναι μέρος  σειράς σεμιναρίων με θέμα την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιούνται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.