Άρθρο στην «Καθημερινή» για τις θετικές ειδήσεις του 2013 αναφέρεται σε ποικίλες δωρεές του Ιδρύματος
23 Δεκεμβρίου 2013

Η «Καθημερινή» δημοσίευσε άρθρο αναφορικά με τις θετικές ειδήσεις που έφερε το 2013, στο οποίο γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά σε πολλούς από τους δωρεοδόχους οργανισμούς του Ιδρύματος που επιτελούν σπουδαίο έργο, ιδίως υπό τις τρέχουσες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες.

Για να διαβάσετε το άρθρο, πατήστε εδώ.