Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στo συνέδριο «Επανασχεδιασμός Πρόνοιας στη Μεσόγειο»
28 Νοεμβρίου 2013

Στις 29 Νοεμβρίου 2013, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συμμετέχει στo συνέδριο «Επανασχεδιασμός Πρόνοιας στη Μεσόγειο», το οποίο διοργανώνουν οι οργανισμoί Fondazione Cariplo και Compagnia di San Paolo.

Το δεύτερο συνέδριο επικεντρώνεται στις μεσογειακές χώρες - Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα – οι οποίες λόγω της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κρίσης βρίσκονται σε μια περίοδο επαναξιολόγησης και ανασχεδιασμού των δομών κοινωνικής πρόνοιας και να προχωρήσει με την εφαρμογή των αλλαγών. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας το μείζονος σημασίας ζήτημα της ανεργίας των νέων, το οποίο όλες οι χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν, το συνέδριο θα εξετάσει επίσης την πρόταση για το έναυσμα μιας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ιδρύματα για τους Νέους», η οποία αποσκοπεί στην προώθηση και το συντονισμό της συμμετοχής φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στη δημιουργία νέων ευκαιριών για νέους.