Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) τιμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) τιμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Στις 26 Νοεμβρίου διοργανώνεται η 7η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, το ΕΛ.Ι.Ν.Τ θα απονείμει το Ετήσιο Βραβείο Ναυτικής Τεχνολογίας 2013 στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την κοινωφελή του προσφορά.

Ο κ. Γιώργος Αγουρίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, θα παραλάβει το βραβείο για λογαριασμό του Ιδρύματος. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας έχει ως στόχο να προάγει την ναυτική τεχνολογία στην Ελλάδα μέσω της ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων και της διάδοσης νέων ιδεών και μεθόδων.