Ετήσια Διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Ινστιτούτο Peterson - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ετήσια Διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Ινστιτούτο Peterson
04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστηρίζει τη Σειρά Ομιλιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Peterson Institute for International Economics. Κάθε χρόνο, η Σειρά Ομιλιών φιλοξενεί έναν ηγέτη της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής προκειμένου να αναλύσει ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για τις ΗΠΑ και τη διεθνή οικονομική κοινότητα.

Δωδέκατη Ετήσια Διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2013 / Fred Bergsten, Αμερικανός Oικονομολόγος και Eπίτιμος Διευθυντής του Ινστιτούτου Peterson

Ενδέκατη Ετήσια Διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2012 / Jean-Claude Trichet, πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Δέκατη Ετήσια Διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2011 / John Lipsky,   Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Ένατη Ετήσια Διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2010 / Niall Ferguson, Harvard University

Όγδοη Ετήσια Διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2009 / Nandan M. Nilekani, Infosys Technologies Ltd.

Έβδομη Ετήσια Διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2008 / Petr Aven, Alfa Bank; Mikhail Fridman, Alfa Group

Δεύτερη Ετήσια Διάλεξη Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2003 / Πρόεδρος Ernesto Zedillo